Jan 22, 2020   8:31 a.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The analysis of covalently bonded oligosaccharides- N- glycans on transferrin
Written by (author): Ing. Nikola Juríčková
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza kovalentne naviazaných oligosacharidov - N-glykánov na transferíne.
Summary:Glykozylácia patrí medzi najdôležitejšie post translačné modifikácie proteínov. Je to kvôli tomu, že správne usporiadanie monosacharidových jednotiek v reťazcoch glykánov glykoproteínov je nevyhnutné pre normálny priebeh biochemických procesov. Táto práca sa zaoberá prípravou vzoriek v procese určovania vrodených porúch glykozylácie -- CDG. Predovšetkým je zameraná na prípravu glykopeptidov glykoproteínu, konkrétne transferínu, ktorých následná štruktúrna analýza pomocou hmotnostnej spektrometrie určí štruktúru glykánov. Práca ďalej obsahuje porovnanie chromatografických kolón HILIC a C18 (ZipTip) ako jeden krok v predúprave vzorky glykopeptidov pred samotným delením pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatrografie nano HPLC. Výber vhodných chromatografických kolón v predúprave vzorky nám umožní pripraviť transferín na následnú štruktúrnu analýzu pomocou MALDI- TOF hmotnostnej spektrometrie (MS).
Key words:Kongenitálne poruchy glykozylácie (CDG), glykozylácia, transferín (TF), vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC)

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited