25. 2. 2020  21:54 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identifikačné číslo: 3374
Univerzitný e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Riaditeľ - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Rektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimálne riadenie chemickotechnologických procesov
Autor: Ing. Daniela Pakšiová
Pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimálne riadenie chemickotechnologických procesov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá membránovými separačnými procesmi, ich modelovaním a optimálnym riadením. Pojem samo-optimalizačné riadenie sa zanáša, ako metóda navrhnutá Johannesom Jäschke (NTNU, Nórsko) na riadenie sústavy výmenníkov tepla pomocou riadením "Jäschkého teplôt". Tento typ samo-optimalizačného riadenia sa aplikoval na riadenie membránových procesov, obzvlášť na riadenie sústavy membránových kontaktorov. Táto sústava membránových kontaktorov sa skladá z prúdu suroviny, ktorý je rozdelený do viacerých vetví, na ktorých sa nachádza jeden alebo viacero membránových kontaktorov. Jäschkého teploty sú definované pre každú vetvu, pričom optimálna riadená veličina je rozdiel týchto Jäschkého teplôt na každej vetve. Riadením rozdielu Jäschkého teplôt sa získa takmer optimálna prevádzka, pričom netreba riešiť optimalizačný problém hľadania optimálnej hodnoty žiadanej veličiny. Cieľom tejto práce je modelovanie do siete zapojených membránových kontaktorov a ich optimálne riadenie na dosiahnutie maximálnej separácie a porovnanie výsledkov získaných za použitia Jäschkého teploty s výsledkami dosiahnutými z optimalizácie a NTU metódy.
Kľúčové slová:Samo-optimalizacné riadenie, Optimálne riadenie, Sústava membránových kontaktorov, Sústava membránových procesov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene