Jan 26, 2020   7:55 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Stabilisation of Column Feed using APC
Written by (author): Ing. Martin Mišenko
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:Ing. Filip Janeček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Stabilizácia nástreku do kolóny použitím APC
Summary:Zásobníky kvapaliny sú bežnou súčasťou rafinérskych zariadení. Na riadenie výšky hladiny sa zvyčajne používa kaskádová regulácia, ktorá však riadi iba jeden konkrétny zásobník a neberie do úvahy interakcie s ostatnými zásobníkmi. Ak chceme koordinovať riadenie medzi viacerými zásobníkmi, je vhodné použiť Advanced Process Control (APC) riadenie. APC je viacrozmerové riadenie, takže nám umožňuje riadiť systém zásobníkov ako jeden celok. Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať APC riadenie pre systém zásobníkov na prevádzke AVD6 v Slovnaft a.s., ktoré bude čím viac tlmiť výkyvy na výstupnom prietoku z riadeného systému. Práca sa v prvej časti zaoberá matematickým modelovaním a základným riadením zásobníkov v Matlabe - Simulinku. V druhej časti implementujeme a vyhodnotíme APC regulátor, ktorým riadime sústavu troch zásobníkov na prevádzke AVD6. Používame pritom software Profit Suite od spoločnosti Honeywell.
Key words:APC regulátor, zásobníky kvapaliny, Honeywell

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited