6. 4. 2020  15:10 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identifikační číslo: 3374
Univerzitní e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Ředitel - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Rektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stabilisation of Column Feed using APC
Autor: Ing. Martin Mišenko
Pracoviště: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Oponent:Ing. Filip Janeček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Stabilizácia nástreku do kolóny použitím APC
Abstrakt:Zásobníky kvapaliny sú bežnou súčasťou rafinérskych zariadení. Na riadenie výšky hladiny sa zvyčajne používa kaskádová regulácia, ktorá však riadi iba jeden konkrétny zásobník a neberie do úvahy interakcie s ostatnými zásobníkmi. Ak chceme koordinovať riadenie medzi viacerými zásobníkmi, je vhodné použiť Advanced Process Control (APC) riadenie. APC je viacrozmerové riadenie, takže nám umožňuje riadiť systém zásobníkov ako jeden celok. Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať APC riadenie pre systém zásobníkov na prevádzke AVD6 v Slovnaft a.s., ktoré bude čím viac tlmiť výkyvy na výstupnom prietoku z riadeného systému. Práca sa v prvej časti zaoberá matematickým modelovaním a základným riadením zásobníkov v Matlabe - Simulinku. V druhej časti implementujeme a vyhodnotíme APC regulátor, ktorým riadime sústavu troch zásobníkov na prevádzke AVD6. Používame pritom software Profit Suite od spoločnosti Honeywell.
Klíčová slova:APC regulátor, zásobníky kvapaliny, Honeywell

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně