28. 1. 2020  5:22 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identifikačné číslo: 3374
Univerzitný e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Riaditeľ - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Rektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Globálna optimalizácia procesov
Autor: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Oponent:Ing. Marián Podmajerský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Globálna optimalizácia procesov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá problémom globálnej optimalizácie procesov. Výsledkom dynamického modelovania procesov chemickej technológie je obyčajne systém diferenciálnych rovníc. Optimalizácia týchto procesov je často komplikovaná prítomnosťou nekonvexností. V posledných rokoch bolo uvedených niekoľko metód, ktoré riešia problémy globálnej optimalizácie. V tejto práci je pre nájdenie riešenia globálnej optimalizácie procesov používaný optimalizačný algoritmus založený na priestorovej metóde vetiev a hraníc. Sú navrhnuté tri metódy pre výpočet hraníc premenných participujúcich na konvexnej relaxácii originálneho problému. Vyriešené sú vybrané príklady pre problémy s procesmi opísanými obyčajnými diferenciálnymi rovnicami závislými na parametroch.
Kľúčové slová:diferenciálne rovnice, globálna optimalizácia, konvexná relaxácia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene