Jan 27, 2020   4:13 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Cleaning surfaces of objects of fine art modern methods
Written by (author): Ing. Dominika Lipová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
Summary:Bakalárska práca sa zaoberala zmenami v lazúrnych vrstvách, ktoré nastanú v reálnych umeleckých dielach po určitom čase, pôsobením svetla a tepla. Boli študované historické receptúry lazúr, podľa ktorých sa vybrali a pripravili štyri modelové vzorky. Vzorky boli vystavené urýchlenému svetelnému starnutiu, pričom na ne pôsobila aj zvýšená teplota. Vykonala sa analýza pomocou FTIR spektroskopie, pred starnutím aj po starnutí, s cieľom zistiť zmeny v štruktúre lazúr. Tiež sa zisťovala rozpustnosť pripravených lazúr v rôznych rozpúšťadlách a zmena rozpustnosti pôsobením svetelného starnutia. Pre lepšiu orientáciu v rozpustnosti jednotlivých vzoriek v rozpúšťadlách sa zostavili Teasove diagramy. Po rozpúšťaní sa zisťoval aj percentuálny úbytok vzoriek lazúr.
Key words:lazúra, FTIR, Teasove diagramy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited