May 25, 2020   8:41 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
 

     Lesson
     
          Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Examinig the Authenticity of the Recording Means in Documents
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:
Ing. Adriana Jabconová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou zhodnosti záznamových prostriedkov na dokumentoch. Predmetom skúmania sú odtlačky pečiatok ako jeden z ochranných prvkov použitých na dokumentoch. Pečiatky sú zhotovené 3 výrobnými procesmi (1G -- originálna pečiatka vyrobená komerčným spôsobom, 2G -- dve pečiatky vytvorené z predlohy odtlačku originálnej pečiatky vyrobené komerčným a laboratórnym spôsobom). Odtlačky pečiatok sú vytvorené pomocou viacerých premenných parametrov. Pre zistenie zhodnosti sa používajú 2 nosné metódy. Prvou metódou je optická metóda, ktorá využíva obrazovú analýzu na celkovú komparáciu jednotlivých odtlačkov pečiatok navzájom. Druhou metódou je mikroskopická metóda, ktorá sa venuje štúdiu hrúbky línií jednotlivých znakov na pečiatke. Komparácia ukazuje, že odtlačky pečiatok 1G -- 1G vykazujú veľmi dobrú zhodu, odtlačky 1G -- 2G majú naopak vysoký stupeň nezhody. V práci sa zameriavame aj na chemickú analýzu pečiatkových farieb. Pomocou metód FTIR a XRF spektroskopie sa analyzujú jednotlivé pečiatkové farby od rôznych výrobcov. Chemickou analýzou sa dokázalo, že pečiatkové farby od rôznych výrobcov majú odlišné zloženie. Tento poznatok je potrebné zohľadniť pri skúmaní zhodnosti rôznych odtlačkov pečiatok
Key words:
odtlačok pečiatky, komparácia, hrúbka línií, stupeň zhody, dokument

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited