7. 4. 2020  22:32 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identifikační číslo: 3378
Univerzitní e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Proděkanka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Externí spolupracovnice - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
Autor: Ing. Veronika Tanyasi
Pracoviště: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Oponent:Ing. Adriana Jabconová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá analýzou zhodnosti záznamových prostriedkov na dokumentoch. Predmetom skúmania sú odtlačky pečiatok ako jeden z ochranných prvkov použitých na dokumentoch. Pečiatky sú zhotovené 3 výrobnými procesmi (1G -- originálna pečiatka vyrobená komerčným spôsobom, 2G -- dve pečiatky vytvorené z predlohy odtlačku originálnej pečiatky vyrobené komerčným a laboratórnym spôsobom). Odtlačky pečiatok sú vytvorené pomocou viacerých premenných parametrov. Pre zistenie zhodnosti sa používajú 2 nosné metódy. Prvou metódou je optická metóda, ktorá využíva obrazovú analýzu na celkovú komparáciu jednotlivých odtlačkov pečiatok navzájom. Druhou metódou je mikroskopická metóda, ktorá sa venuje štúdiu hrúbky línií jednotlivých znakov na pečiatke. Komparácia ukazuje, že odtlačky pečiatok 1G -- 1G vykazujú veľmi dobrú zhodu, odtlačky 1G -- 2G majú naopak vysoký stupeň nezhody. V práci sa zameriavame aj na chemickú analýzu pečiatkových farieb. Pomocou metód FTIR a XRF spektroskopie sa analyzujú jednotlivé pečiatkové farby od rôznych výrobcov. Chemickou analýzou sa dokázalo, že pečiatkové farby od rôznych výrobcov majú odlišné zloženie. Tento poznatok je potrebné zohľadniť pri skúmaní zhodnosti rôznych odtlačkov pečiatok
Klíčová slova:odtlačok pečiatky, komparácia, hrúbka línií, stupeň zhody, dokument

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně