7. 4. 2020  20:42 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identifikačné číslo: 3378
Univerzitný e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Prodekanka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Externá spolupracovníčka - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
Autor: Ing. Veronika Tanyasi
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Oponent:Ing. Adriana Jabconová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá analýzou zhodnosti záznamových prostriedkov na dokumentoch. Predmetom skúmania sú odtlačky pečiatok ako jeden z ochranných prvkov použitých na dokumentoch. Pečiatky sú zhotovené 3 výrobnými procesmi (1G -- originálna pečiatka vyrobená komerčným spôsobom, 2G -- dve pečiatky vytvorené z predlohy odtlačku originálnej pečiatky vyrobené komerčným a laboratórnym spôsobom). Odtlačky pečiatok sú vytvorené pomocou viacerých premenných parametrov. Pre zistenie zhodnosti sa používajú 2 nosné metódy. Prvou metódou je optická metóda, ktorá využíva obrazovú analýzu na celkovú komparáciu jednotlivých odtlačkov pečiatok navzájom. Druhou metódou je mikroskopická metóda, ktorá sa venuje štúdiu hrúbky línií jednotlivých znakov na pečiatke. Komparácia ukazuje, že odtlačky pečiatok 1G -- 1G vykazujú veľmi dobrú zhodu, odtlačky 1G -- 2G majú naopak vysoký stupeň nezhody. V práci sa zameriavame aj na chemickú analýzu pečiatkových farieb. Pomocou metód FTIR a XRF spektroskopie sa analyzujú jednotlivé pečiatkové farby od rôznych výrobcov. Chemickou analýzou sa dokázalo, že pečiatkové farby od rôznych výrobcov majú odlišné zloženie. Tento poznatok je potrebné zohľadniť pri skúmaní zhodnosti rôznych odtlačkov pečiatok
Kľúčové slová:odtlačok pečiatky, komparácia, hrúbka línií, stupeň zhody, dokument

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene