Jan 27, 2020   3:48 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of graphical records in documents by optical and spectroscopical methods for forensic practice
Written by (author): Ing. Dominika Miklovičová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Elena Blahová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie grafických záznamov v dokumentoch optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účely
Summary:Predmetom diplomovej práce bolo preštudovať materiálové zloženie samoprepisovacieho papiera optickými a spektroskopickými metódami a technológiu vzniku grafického záznamu. Študovali sa vlastnosti laktónu kryštálovej violete, v súčasnosti najčastejšie používaného prekurzora farbiva v samoprepisovacích papieroch. Overila sa hypotéza, že daný prekurzor má rozdielne vlastnosti na samoprepisovacom a kancelárskom papieri, a že má schopnosť luminiskovať v IČ oblasti. Ďalej sa sledovali zmeny fyzikálno-chemických vlastností kópií, vytvorených pomocou samoprepisovacieho papiera, vplyvom urýchleného tepelného a svetelného starnutia. Zmeny sa hodnotili na základe celkovej farbovej odchýlky, FTIR spektroskopie a sledovania IČ luminiscencie pri rôznych vlnových dĺžkach. Sledovali sa rozdiely medzi kópiami vytvorenými na samoprepisovacom a kancelárskom papieri. Na záver sa preskúmali alternatívne metódy identifikácie prekurzora farbiva na kancelárskom papieri a otestoval sa oder samoprepisovacieho papiera a príčina vzniku tmavých stôp.
Key words:dokument, laktón kryštálovej violete, FTIR spektroskopia, starnutie, samoprepisovací papier, IČ luminiscencia, kolorimetria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited