25. 5. 2020  19:42 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     
Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Športovo-rekreačné centrum - Bratislava, Petržalka
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Športovo-rekreačné centrum - Bratislava, Petržalka
Abstrakt:
PAVLÍK, Radoslav: Športovo-rekreačné centrum -- Bratislava, Petržalka. [Diplomová práca] / Bc. Radoslav Pavlík -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. -- Vedúci práce: Ing. arch. Tibor, Varga, PhD.. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier architekt. -- Bratislava: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, 2014. Diplomová práca je zložená z dvoch častí -- textovej a výkresovej. Textová časť diplomovej práce obsahuje úvod a jadro práce. V jadre textovej časti je spísaná autorská správa z časti riešenia urbanizmu na danej lokalite a potom už samotnej navrhovanej budovy. Nasledujúca výkresová časť diplomovej práce zahŕňa súbor grafických súčastí, ktoré podrobne vykresľujú budovu od situácie cez pôdorysy, rezy, pohľady až po samotný detail. Práca je doplnená prílohami, ako je poster a CD. Práca je zameraná na návrh a spracovanie športovo-rekreačného centra s dôrazom na nízkoenergetickú budovu. Pri návrhu projektu sa kládol dôraz aj na urbanistické, typologické a ekologické požiadavky. Potrebné bolo vyzdvihnúť grafickú časť projektu. Práca obsahuje dispozičné riešenie, v ktorom bolo najdôležitejšie zosúladiť funkčnosť a vzájomnú naväznosť jednotlivých prevádzok, a to bazéna a wellnesu a na druhej strane posilňovne. Objekt ako aj jeho bezprostredné okolie je riešené v súlade noriem STN.
Klíčová slova:
ekologickosť, športovo-rekreačné centrum, bezbariérovosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně