18. 11. 2019  9:49 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh drevoštiepkového adaptéra pre nakladač LOCUST 1203
Autor: Ing. Gergely Soóky
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Pavol Slovák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh drevoštiepkového adaptéra pre nakladač LOCUST 1203
Abstrakt:Práca prezentuje návrh drevoštiepacieho adaptéra na LOCUST 1203. Pri návrhu stroja som sa pokúsil využiť výhody už existujúcich strojov. Vprvej časti práci sú vymenované už existujúce statické drevoštiepacie stroje a ich vlastnosti. Ďalej v koncepčnom návrhu som sa zaoberal výhodami a nevýhodami už konštruovaných adaptérov. V tejto kapitole ešte sú opísané a znázornené jednotlivé časti adaptéra, ktorý bol navrhnutý počas tejto bakalárskej práce. V predposlednej časťi nasledujú funkčné výpočty stroja. Nakoniec sú zobrazené jednotlivé pracovné cykly navrhnutého adaptéra.
Kľúčové slová:Kompaktnosť, Komfort, Bezpečnosť, Univerzálnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene