14. 10. 2019  22:14 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nakladací žeriav - manipulačné zariadenia montované na vozidlo a určené na nakladanie a vykladanie
Autor: Ing. Miloš Votava
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nakladací žeriav - manipulačné zariadenia montované na vozidlo a určené na nakladanie a vykladanie
Abstrakt:Hlavným cieľom Diplomovej práce je zvýšenie dosahu nakladacieho žeriava. Prvá časť práce sa zaoberá stručným výťahom definícií z príslušnej normy a prehľadom súčasného stavu v oblasti nakladacích žeriavov. V nej sú spomenutí výrobcovia a vybraný sortiment v rovnakej kategórii ako je nakladací žeriav, ktorého zvýšenie dosahu je témou tejto práce. Druhá časť práce je zameraná na samotný konštrukčný návrh a postup jeho riešenia spolu s funkčnými výpočtami. Na základe týchto výpočtov je potom robená pevnostná kontrola metódou konečných prvkov v systéme CATIA V5 R16. Tretia časť práce je venovaná stabilizačným podperám. Jedná sa o podpery daného nakladacieho žeriava. V nej je spracovaná pevnostná kontrola a tiež návrh riešenia v prípade nevyhovujúceho výsledku. Dôležitou časťou je tabuľková a výkresová dokumentácia v prílohe.
Kľúčové slová:nakladací žeriav, hydraulická ruka, stabilita, stabilizačné podpery, pevnostná kontrola


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene