12. 12. 2019  14:45 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza koncepcií mobilných pracovných plošín.
Autor: Ing. Miroslav Šandor
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza koncepcií mobilných pracovných plošín.
Abstrakt:Obsahom bakalárskej práce je koncepčný návrh mobilnej vysokozdvižnej plošiny pre nosič s celkovou hmotnosťou 3500kg. Práca je rozdelená do jednotlivých kapitol podľa zadania bakalárskej práce. Prvá kapitola obsahuje prehľad súčasného stavu v oblasti vysokozdvižných plošín. Nasledujúca časť obsahuje samotný koncepčný návrh vysokozdvižnej plošiny, ktorého súčasťou je popis jednotlivých častí pracovnej plošiny, návrh hydromotorov a pevnostná kontrola malého ramena. Ďalšia kapitola sa zaoberá výpočtom stability pracovnej plošiny podľa normy STN EN 280. Súčasťou prílohy práce je aj výkresová dokumentácia a to zostavné výkresy: plošiny v prepravnej polohe, pri maximálnom výškovom dosahu a rámu so stabilizačnými prostriedkami.
Kľúčové slová:teleskopické rameno, Pracovná plošina, vysokozdvižná plošina, kontrola stability


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene