Mar 30, 2020   2:10 p.m. Vieroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identification number: 3513
University e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development of standards similar to loaders as defined in STN ISO 6165 and STN ISO 7131
Written by (author): Ing. Pavel Hudaček
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Opponent:Ing. Carmen Schmidtova
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vytvorenie kritérií podobnosti pre nakladače definované v STN ISO 6165 a v STN ISO 7131
Summary:Cieľom tejto záverečnej práce je vytvoriť kritéria podobnosti pre nakladače, a to na základe podobnosti parametrov nakladačov. V prvej kapitole je obsiahnutý všeobecný opis nakladačov s ich stručným historickým vývojom a klasifikáciou podľa normy. Tiež sú názorne predstavené zakladané časti nakladača. V druhej kapitole je zachytený súčasný pohľad na danú skupinu strojov a ich pôsobenie na trhu. Obsahuje charakteristiky jednotlivých parametrov, okolnosti ich výberu a následné začlenenie do databázy. V kapitole sa nachádza štatistické zhodnotenie vstupnej databázy strojov s grafickým znázornením v jednotlivých podskupinách nakladačov. Tretia kapitola je venovaná teoretickej charakteristiky kritérií podobnosti, ich následné vytvorenie na základe vstupných parametrov a prispôsobenie podmienkam platnosti kritérií. Grafický prehľad s uvedením funkčných závislostí daných kritérií je umiestnený v štvrtej kapitole spolu so zhodnotením výsledných hodnôt koeficientov korelácie.
Key words:kritéria podobnosti, nakladače, funkčné závislosti

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited