22. 2. 2020  4:51 Etela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vytvorenie kritérií podobnosti pre nakladače definované v STN ISO 6165 a v STN ISO 7131
Autor: Ing. Pavel Hudaček
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Carmen Schmidtova
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vytvorenie kritérií podobnosti pre nakladače definované v STN ISO 6165 a v STN ISO 7131
Abstrakt:Cieľom tejto záverečnej práce je vytvoriť kritéria podobnosti pre nakladače, a to na základe podobnosti parametrov nakladačov. V prvej kapitole je obsiahnutý všeobecný opis nakladačov s ich stručným historickým vývojom a klasifikáciou podľa normy. Tiež sú názorne predstavené zakladané časti nakladača. V druhej kapitole je zachytený súčasný pohľad na danú skupinu strojov a ich pôsobenie na trhu. Obsahuje charakteristiky jednotlivých parametrov, okolnosti ich výberu a následné začlenenie do databázy. V kapitole sa nachádza štatistické zhodnotenie vstupnej databázy strojov s grafickým znázornením v jednotlivých podskupinách nakladačov. Tretia kapitola je venovaná teoretickej charakteristiky kritérií podobnosti, ich následné vytvorenie na základe vstupných parametrov a prispôsobenie podmienkam platnosti kritérií. Grafický prehľad s uvedením funkčných závislostí daných kritérií je umiestnený v štvrtej kapitole spolu so zhodnotením výsledných hodnôt koeficientov korelácie.
Kľúčové slová:kritéria podobnosti, nakladače, funkčné závislosti

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene