18. 10. 2019  9:02 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby pracovného stroja
Autor: Ing. Metod Glatz, PhD.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent 1:Ing. Boris Štubňa, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby pracovného stroja
Abstrakt:Dizertačná práca v rozsahu 98 strán s 66-timi obrázkami a dvomi prílohami . Na základe spracovaného prehľadu poznatkov z konštrukcie uloženia nadstavby a pohonov otoče mobilných pracovných strojov, teoretickej analýzy silových a energetických pomerov otáčania pre charakteristické prevádzkové podmienky a na základe prevádzkových meraní dynamických vlastností pohonu otoče na vybranom type stroja obsahuje ; virtuálny model otočnej nadstavby mobilného pracovného stroja, matematický model optimalizácie pohonu otoče, optimalizačný algoritmus so stanovením obmedzujúcich podmienok vplývajúcich zo stability stroja a preukázanie vhodnosti aplikácie navrhnutého modulu optimalizácie na experimentálnom zariadení.
Kľúčové slová:Uloženie otočnej nadstavby, pohon otoče, optimalizačný algoritmus, experimentálny model

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene