18. 10. 2019  0:56 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Konštrukčný návrh hĺbkového rýpacieho zariadenia s teleskopickou násadou pre rýpadlo-nakladač na platforme modulov HON 200
Autor: Ing. Dávid Lucký
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Radovan Maník
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Konštrukčný návrh hĺbkového rýpacieho zariadenia s teleskopickou násadou pre rýpadlo-nakladač na platforme modulov HON 200
Abstrakt:Práca je zameraná na konštrukčný návrh hĺbkového rýpacieho zariadenia s teleskopickou násadou pre rýpadlo - nakladač. Prvá kapitola pojednáva o základných koncepciách RN a o ich základných častiach. V druhej a tretej kapitole je analýza súčasného stavu a predbežný návrh dĺžkových a silových parametrov stroja. Ďalej je tam popis navrhnutého zariadenia, ktorý je podložený výkresovou dokumentáciou. Štvrtá kapitola má za úlohu výpočet silových parametrov, ako rypné sily z hľadiska stability, skutočné rypné sily a kontrola na spätné tlaky. Posledné dve kapitoly sú venované pevnostnej kontrole a výpočtu stability. Celá práca je podložená 3 prílohami a rozsiahlou tabuľkou modelov strojov.
Kľúčové slová:priamočiare hydromotory, Rýpadlo - nakladač, HON 200, násada, výložník, otočný kozlík

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene