28. 1. 2020  2:44 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh koncepcie kompaktora hmotnostnej kategórie 32 t pre skládky komunálneho odpadu
Autor: Ing. Lukáš Kmeť
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Radovan Maník
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh koncepcie kompaktora hmotnostnej kategórie 32 t pre skládky komunálneho odpadu
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť úplne novú koncepciu kompaktora pre skládky komunálneho odpadu hmotnostnej kategórie 32 t. Úvod diplomovej práce je venovaný odpadom všeobecne, analýze a prehľadu trhu z oblasti kompaktorov skládok komunálneho odpadu, určenie základných technických požiadaviek a analýzy legislatívnych a technických noriem. Druhá časť je venovaná koncepčnému návrhu skládkového kompaktora hmotnostnej kategórie 32 t, výpočtu trakčnej charakteristiky, funkčným výpočtom, a návrhu pohonu pojazdu . Tretia časť diplomovej práce je venovaná pevnostným analý-zam celého kĺbového rámu, zaťaženého statickými silovými účinkami. Posled-nú časti diplomovej práce tvorí výkresová dokumentácia.
Kľúčové slová:kompaktor, skládka komunálneho odpadu, trakčná charakteristika

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene