29. 5. 2020  19:20 Vilma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identifikačné číslo: 3546
Univerzitný e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
 
Externý spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Garni Hotel***- Dunajská ul., Bratislava
Autor:
Ing. arch. Silvia Sýkorová
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce:
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Garni Hotel***- Dunajská ul., Bratislava
Abstrakt:
Súhrn Témou mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektu Garnihotela*** na Dunajskej ulici v Bratislave. Práca sa zaoberá vypracovaním komplexného architektonického projektu, ktorý spĺňa základné požiadavky a záväzné nariadenia vyplývajúce z regulatív územného plánu. Celkovému návrhu predchádza teoretická príprava a štúdium o danej lokalite. Po nadobudnutí potrebných poznatkov som vypracovala konečný návrh hotela, ktorý postupne prechádza do prehlbujúcej dokumentácie. Problematika riešenia sa sa javí ako náročná, no súčasne je výzvou do vytvorenia kvalitného návrhu, v ktorom sa dá uplatniť vlastná kreativita. Výsledné riešenie ponúka moderný návrh hotela v centrálnej mestskej časti, ktorá je plná obmedzení v zmysle územného plánu. Podstatou mojej práce bolo vytvoriť atraktívne prostredie hotela a vhodné funkčné a estetické riešenie celkovej architektúry.
Kľúčové slová:
projekt, architektúra, hotel

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene