Apr 7, 2020   1:26 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:INFORMATION CENTRE BRATISLAVA
Written by (author): Bc. Maroš Somora
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačné centrum
Summary:Fenomén miesta , v ktorom je umiestnené Informačné Centrum hlavného mesta, ale aj požiadavky zadania na jeho funkčnosťvy tvorili hlavné determinanty návrhu. Spomenuté východzie danosti formulovali charakteristiky a špecifiká návrhu. Zámerom bolo vytvoriť budovu tesne spätú s okolitým prostredím, ktorá by nie len plnila svoju funkciu vo vnútri objektu, ale aby s okolitým prostredím vytvorila jednotný priestor a poskytovala funkčné a estetické hodnoty, ktoré by zvýrazňovali jej reprezentatívny charakter. Cieľom bolo navrhnúť originálnu modernú architektúru poskytujúcu komfort jej užívateľom aj počas štandardného užívania, ale aj v priebehu spoločenských akcií. Súhrn všetkých spomenutých aspektov umožnil aplikovať expresívne kompozičného riešenie s využitím netradičných materiálov, ktoré dali architektúre Informačného Centra požadovaný osobitý výraz.
Key words:hlavné mesto, služby, Informačné Centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited