7. 4. 2020  16:36 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identifikačné číslo: 3546
Univerzitný e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
 
Externý spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Apartmány Technik
Autor: Ing. arch. Vojtech Demeš
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Apartmány Technik
Abstrakt:Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave Starom meste na križovatke ulíc Imricha Karvaša a Radlinského, na susediacej parcele s Národnou bankou Slovenska. Lokalita je v priamom kontakte s pôvodne zamýšľanou priečnou osou Bratislavy a s tým súvisiacimi verejnými priestormi na tomto mestskom okruhu. Cieľom zadania bolo navrhnúť objekt, ktorý pokrýva potreby STU z hľadiska ubytovania návštev spojený s funkciou stravovacích zariadení a priestorov pre rozvíjanie sa, ako študentov tak aj zamestnancov univerzity. V objekte sa okrem prevádzok spojených so štúdiom nachádzajú aj polyfunkčné prevádzky, vďaka ktorým sa dom otvára aj širšej verejnosti a pozýva tak ľudí objaviť a spoznať STU formou rôznych výstav. Objekt rešpektuje súčasnú uličnú čiaru na oboch uliciach avšak aj s ohľadom na myšlienku mestského bulváru. Taktiež ponúka možnosť rozvoja "študentského mesta" ďalej na severovýchod. Budova je v základe riešená ako dva samostatné celky v tvare písmena "Z" v strede prepojené vstupnou halou, ktorá sa tiahne cez celú výšku budovy a spája tak riešený objekt - Apartmány technik a Edukačné centrum STU. Obe časti sú hmotovo aj materiálovo vyvážené aby nenarúšali pôvodný profil ulice Imricha Karvaša. Navrhovaný objekt má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie, riešené ako garáže prístupné zo severovýchodnej strany z ulice Školská. Hlavný vstup do budovy je orientovaný z opačnej strany v náväznosti na vytvorený viacúčelový rozptylový predpriestor, ktorý vznikol vďaka zarovnaniu hmoty apartmánov s pôvodnou uličnou čiarou priečnej osi. Tento priestor je koncipovaný ako miesto pre vystavovanie prác, športové aktivity a vytváranie nových vzťahov medzi študentstvom, pedagógmi a verejnosťou, predstavuje to akýsi bod stretu spomenutých skupín ľudí. Na prvom nadzemnom podlaží sú samostatne prístupné priestory kaviarne, recepcie ubytovacieho zariadenia, univerzitnej mensy a polyfunkčných prevádzok. Druhé podlažie spĺňa administratívne nároky objektu na jeho prevádzku a vo väčšej pôdorysnej časti poskytuje priestor pre realizáciu študentov vo forme študovní, čitárne, menšej knižnice a miesta na oddych študentov. Ubytovanie pre návštevy univerzity je riešené formou 1 -- 4 lôžkových apartmánov na treťom podlaží s napojením na oddychové priestory v kontakte so vstupným foyer. Riešenie fasády sa snaží korešpondovať s okolím a taktiež s väčšinou verejných inštitúcií vrámci mesta formou kamenného obkladu z pieskovcových tabúľ zavesených na obvodových oceľobetónových stenách. Návrh objektu je spracovaný na úrovni projektu pre stavebné povolenie.
Kľúčové slová:priečna os, STU, apartmán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene