29. 1. 2020  5:13 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Racionalizácia výroby vybraných súčiastok v podmienkach PSL a.s. Považská Bystrica
Autor: Ing. Radoslav Belás
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Racionalizácia výroby vybraných súčiastok v podmienkach PSL a.s. Považská Bystrica
Abstrakt:BELÁS, Radoslav: Racionalizácia výroby vybraných súčiastok v podmienkach PSL, a.s. Považská Bystrica. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.- Trnava: MtF STU, 2009. 84 s. Kľúčové slová: vŕtanie, ložiskové krúžky, produktivita obrábania, ekonomika obrábania, strojový čas, vedľajšie časy, kusový čas, náklady na obrábanie. Cieľom predloženej diplomovej práce je zvýšiť produktivitu obrábania a znížiť náklady vo výrobnom procese firmy PSL, a.s. na vybraných súčiastkach, ktoré sa vyrábajú v prevádzke veľkorozmerových ložísk firmy. Práca je riešená v súvislosti s rozširovaním podnikového komplexu a s výstavbou novej haly. Súčasťou práce je analýza súčasného stavu výroby, v ktorej sú podrobnejšie spracované vybrané technológie obrábania používané pri výrobe ložiskových otočí. Na základe tejto analýzy sú v práci uvedené konkrétne návrhy racionalizácie výroby, ktoré môžu prispieť k zefektívneniu výrobného procesu firmy. Z uvedených racionalizačných opatrení sú detailnejšie rozpracované vybrané technologické operácie, ktoré súvisia s výrobou presných plniacich otvorov. V záverečnej časti práce sú zhodnotené prínosy navrhovanej technológie vŕtania plniacich otvorov, ktoré sú ilustrované na vybraných ukazovateľoch určujúcich ekonomiku obrábania ako strojový čas, vedľajšie časy, kusový čas a pod.
Kľúčové slová:strojový čas, ekonomika obrábania, ložiskové krúžky, vedľajšie časy, kusový čas, vŕtanie, náklady na obrábanie, produktivita obrábania


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene