18. 1. 2020  2:24 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh výroby súčiastok a montáže plastových okien a dverí
Autor: Ing. Alexander Márk
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh výroby súčiastok a montáže plastových okien a dverí
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo na základe analýzy súčasného stavu výroby vypracovať návrhy na výrobu a montáž plastových okien a dverí vo firme ProWind Slovakia s.r.o. Z analýzy vyplýva, že delenie oceľových a plastových profilov by bolo možné realizovať efektívnejším spôsobom. Na delenie oceľových profilov som navrhol delenie pásovou pílou. Prínosy spočívajú vo zvýšení produktivity práce a v úsporách deleného materiálu. Na delenie plastových profilov som navrhol dvojkotúčovú pílu s automatizovaným nastavením rezných parametrov. Hlavné výhody tohto návrhu sú väčšia produktivita a väčší komfort obsluhy. Tretí návrh bol automatizovaná linka na montáž kovania okenných krídiel. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú informácie o podniku a charakteristika polotovarov a komponentov plastových okien. Druhá kapitola sa zaoberá súčasným stavom výroby, sú v nej popísané technológie, stroje a výrobné zariadenia, ktoré sú používané. V tretej kapitole sú návrhy na výrobu a montáž plastových okien. Posledná kapitola zhodnotí prínosy návrhov. Výsledkom riešenia je, že návrhy sú pre firmu výhodné.
Kľúčové slová:výroba, montáž, technológia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene