29. 1. 2020  17:50 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce: Racionalizácia výroby vo firme Semikron, s.r.o. Vrbové
Autor: Ing. Šimon Puvák
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce: Racionalizácia výroby vo firme Semikron, s.r.o. Vrbové
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výrobného procesu firmy Semikron. Porovnáva jej výrobu s materskou firmou v Nemecku. Popisuje výrobu čipov a výkonových modulov. Práca sa zameriava na popis oddelenia strojného a elektro servisu. Na základe podrobného popisu strojného servisu je navrhnutá racionalizácia výroby. Pracovníci strojného servisu sú zodpovední nielen za výrobou súčiastok, ale aj za servis zariadení vo firme. Za účelom racionalizácie výroby je navrhnuté rozmiestnenie zariadení v dielni použitím metodiky projektovania výrobných procesov a systémov. Plán rozmiestnenia zariadení je vytvorený v software SolidWorks. Ďalej je navrhnuté príslušenstvo a zariadenia k zlepšeniu práce pracovníkov strojného servisu. Ďalšia časť je venovaná popisu technologického postupu výroby danej súčiastky. Súčiastka je podrobne zmonitorovaná a sú zhotovené výkresy a technologické postupy výroby. Práca popisuje kompletnú výrobu, montáž, výmenu a opravu súčiastky. Po zhodnotení výroby je navrhnuté racionálne zlepšenie výroby.
Kľúčové slová:Semikron, dispozičné riešenie, obrábanie, racionalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene