23. 1. 2020  10:13 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Obnova rezných vlastností nástrojov
Autor: Ing. Jozef Urcikán
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obnova rezných vlastností nástrojov
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je nadobudnutie a osvojenie si teoretických poznatkov z oblasti rezných vlastností nástrojov, opotrebenia, priblíženia si metód ostrenia stopkových rezných nástrojov, kritérií a foriem opotrebenia rezných nástrojov. V prvých troch kapitolách sa práca zaoberá teoretickými poznatkami z obnovy rezných vlastností nástrojov. V poslednej štvrtej kapitole sú aplikované teoretické poznatky z ostrenia na vybratú skupinu stopkových nástrojov a overené v praxi v spoločnostiach Topos Tovarníky, a.s. so sídlom v Tovarníkoch, kde boli zvolené dva typy stopkových nástrojov a následne opotrebené vo výrobnom procese a v podniku Staton, s.r.o. so sídlom v Turanoch, v ktorom bola vykonaná obnova rezných vlastností nástrojov.
Kľúčové slová:rezné vlastnosti nástrojov, ostrenie, opotrebenie, rezné nástroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene