28. 1. 2020  1:05 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Racionalizácia výroby spojkových obložení
Autor: Ing. Peter Matula
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Šandora, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Racionalizácia výroby spojkových obložení
Abstrakt:Cieľom práce je analyzovanie výroby spojkových obložení, vo vybranej firme a konfrontácia s modernými a vyvíjanými metódami vo svete. V práci sú popisované procesy, problémy a skúsenosti pri výrobe, spracovaní a obrábaní kompozitných materiálov, voľby správnych nástrojov a upínacích prostriedkov, voľby optimálnych technologických postupov. Riešené sú problémy pri spracovávaní, obrábaní a tvarovaní kompozitných materiálov,so zameraním hlavne na rovinnosť, ďalej vplyv tepla a času na kompozitné bimetalické materiály. Navrhované sú zlepšenia technologickosti konštrukcie spojkových obložení a navrhnutá je aj technológia výroby nového typu spojkového obloženia za účelom odstránenia súčasných problémov pri výrobe spojkových obložení a zníženia nákladov na výrobu. V závere práce je zhodnotenie, prínos a využitie tejto práce pre prax.
Kľúčové slová:deformácia, obrábanie, spojkové obloženie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene