26. 1. 2020  19:48 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Technológia výroby závitov
Autor: Ing. Peter Pavlík
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technológia výroby závitov
Abstrakt:Práca sa zaoberá porovnaním dvoch technológií výroby vnútorných závitov. V prvej kapitole je zámer objasniť všeobecne technológiu výroby závitov, ich kontrolu a taktiež aj meranie. V nasledujúcej časti je predstavený podnik, v spolupráci ktorého bola táto práca vytvorená. Pozornosť je tu venovaná analýze súčasného stavu výroby závitov a taktiež je predstavené alternatívne riešenie daného problému. V posledných dvoch kapitolách je prezentovaný experiment a z toho vyplývajúce výsledky. Výstupom práce je potvrdenie teoretických predpokladov a teda fakt, že proces tvárnenia závitov je stabilnejší a produktívnejší oproti rezaniu.
Kľúčové slová:výroba závitov, výroba závitníkmi, tvárnenie závitov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene