Dec 11, 2019   2:21 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of a shaped part of car body using the 3D scanning device
Written by (author): Ing. Jozef Knotek
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Bucha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konštrukčný návrh tvarového dielu karosérie s použitím 3D skenovacieho zariadenia
Summary:Cieľom záverečnej diplomovej práce je konštrukčne navrhnúť tvarový diel karosérie automobilu za použitia 3D skenovacieho zariadenia. V prvej kapitole sú bližšie predstavené 3D skenovacie zariadenia a ich konkrétne využitie v oblasti automobilového priemyslu. Praktická časť diplomovej práce je zameraná na 3D skenovanie hlineného bočného spätného zrkadla automobilu s prevodom mračna bodov ako výstupu z 3D skenovacieho zariadenia na CAD model so zadefinovaním matematickej plochy modelu a prevod A-plochy na B-plochu. Záverečný krok praktickej časti predstavuje konštrukčný návrh tvarového dielu spĺňajúceho dizajnérske, funkčné a v neposlednom rade výrobné kritériá vrátane výkresovej dokumentácie.
Key words:mračno bodov, CAD model, konštrukčný návrh, 3D skenovacie zariadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited