Aug 20, 2019   1:31 a.m. Anabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis and evaluation of the clutch cushion springs
Written by (author): Ing. Norbert Káčer
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a vyhodnotenie segmentov v trecej suchej spojke
Summary:Cieľom práce je vytvoriť proces, ktorý umožní zvládnuť skúšku životnosti počas procesu navrhovania s využitím MKP metód v spoločnosti ZF Slovakia a.s.. Teoretická časť sa zameriava na segment, jeho charakteristiku, výrobu, skúšku životnosti a mechanické vlastnosti. Ďalšia kapitola sa zameriava na overenie geometrických tolerancii s využitím bezkontaktnej metódy 3D skenovania. Geometrické nepresnosti v segmente môžu spôsobiť zlyhanie skúšky životnosti. Kapitola MKP analýza obsahuje teoretický základ a nastavenia pre dosiahnutie výsledku, ktorý sa čo najviac zhoduje so skutočným stavom. Záver obsahuje zhodnotenie výsledkov z 3D skenovania a porovnanie výsledkov MKP analýzy so skúškou životnosti.
Key words:segment, MKP analýza, vývoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited