Jan 19, 2020   5:14 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Dynamic characteristics of the rubber-metal electric motor mount
Written by (author): Ing. Mário Beťák
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dynamické charakteristiky gumokovového uloženia elektromotora
Summary:Cieľom diplomovej práce je zmeranie dynamickej charakteristiky silentbloku, ktorý slúži na uchytenie elektromotora pri vysokých frekvenciách. Prvá kapitola sa zaoberá všeobecne vibráciami a porovnáva vibrácie, ktoré vznikajú činnosťou spaľovacieho motora a elektromotora. Druhá kapitola je venovaná silentblokom, kde je uvedený ich stručný opis, rozdelenie a vysvetlená ich statická a dynamická charakteristika. Opis postupu a výsledne charakteristiky z MKP analýzy sú opísané v tretej kapitole. Štvrtá kapitola sa zaoberá laboratórnym meraním, teda postupom merania, opisom jednotlivých častí meracieho zariadenia a výslednou dynamickou charakteristikou. V poslednej kapitole sa porovnajú výsledky z merania získané z MKP analýzy a laboratórneho merania. Diplomová práca má v prílohe výkresovú dokumentáciu.
Key words:Silentblok, Dynamická charakteristika, Metóda konečných prvkov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited