25. 10. 2020  17:50 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Malý mestský automobil
Autor: Ing. Rastislav Radoš, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Malý mestský automobil
Abstrakt:
V bakalárskej práci je uvedená charakteristika malého mestského automobilu, analýza trendov súčasných malých mestských automobilov a návrh malého mestského automobilu. V analýze trendov sú popísané jednotlivé modely automobilov, ktoré výrobcovia ponúkajú na slovenskom trhu v segmente A. Popis sa týka ich hlavných parametrov ako rozmery karosérie, motorizácia, bezpečnosť a emisie. Z analýzy je vytvorený súhrn charakteristických parametrov dnešných malých mestských automobilov. Z tohto súhrnu analýzy vychádza návrh automobilu. Návrh obsahuje koncepčné riešenie a stanovenie parametrov, kde sa opisuje voľba a rozmery karosérie, motorizácia a výbava. Súčasťou návrhu je výpočet dynamických parametrov automobilu, ako veľkosti jazdných odporov, prevodové pomery, teoretická a skutočná maximálna rýchlosť automobilu.
Kľúčové slová:
karoséria, emisie, motor, prevodovka, bezpečnosť, výkon, krútiaci moment

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene