25. 5. 2020  18:49 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikační číslo: 3691
Univerzitní e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

     
     
Projekty     Publikace
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Malý mestský automobil
Autor:
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce:
Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:doc. Ing. Alexander Ikrinský, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Small city car
Abstrakt:In this work is describe characteristics of a small city car, analysis of current trends in small city cars and a proposal of a small city car. The analysis of the trends described various models of cars that producers offer to the Slovak market in the segment A. Description describe their main parameters such as size of body, engine, safety and emission. From analysis is made a summary of the characteristics today's small city cars. From this summary analysis is based proposal of car. The proposal includes a conceptual solution and determination of parameters which describes the selection and size of body, motorization and equipment. The proposal contains calculate the vehicle dynamic parameters such as size of the driving resistance, gearbox ratios, real and theoretical maximum speed of the car.
Klíčová slova:
emission, body, engine, power, torque, gearbox, safety

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně