15. 7. 2020  4:01 Henrich
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 

     
Výučba
     
Projekty     
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Malý mestský automobil
Autor:
Ing. Rastislav Radoš, PhD.
Pracovisko:
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Alexander Ikrinský, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Small city car
Abstrakt:
In this work is describe characteristics of a small city car, analysis of current trends in small city cars and a proposal of a small city car. The analysis of the trends described various models of cars that producers offer to the Slovak market in the segment A. Description describe their main parameters such as size of body, engine, safety and emission. From analysis is made a summary of the characteristics today's small city cars. From this summary analysis is based proposal of car. The proposal includes a conceptual solution and determination of parameters which describes the selection and size of body, motorization and equipment. The proposal contains calculate the vehicle dynamic parameters such as size of the driving resistance, gearbox ratios, real and theoretical maximum speed of the car.
Kľúčové slová:
emission, body, engine, power, torque, gearbox, safety

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene