Dec 11, 2019   3:40 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Options of reusing of the braking energy in automobile
Written by (author): Ing. Michal Ondriska
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Staňák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti spätného využitia brzdnej energie v automobile
Summary:Bakalárska práca popisuje premenu kinetickej energie na využiteľnú energiu v procese brzdenia. Z obsahovej stránky je rozdelená do štyroch častí. Úvodná časť opisuje základnú charakteristiku rekuperácie a teóriu brzdenia. V druhej časti sa nachádza teoretický rozbor možností rekuperácie v osobných automobiloch a základné zásobníky energie. Nasledujúca časť v sebe zahŕňa súčasný stav využívania rekuperácie vo vozidlách a ukážku osobných automobilov. V záverečnej časti je uvedený koncepčný návrh rekuperačného zariadenia pre zvolené vozidlo. Práca neobsahuje úplne všetky možnosti premeny kinetickej energie, pretože systém je stále vo fáze vývoja a zdokonaľovania, hlavne v hybridných vozidlách a elektromobiloch, ktoré sa produkujú v čoraz väčšom počte.
Key words:rekuperácia, brzdná energia, kinetická energia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited