Jul 12, 2020   1:58 a.m. Nina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
Projects     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Electric car powered by solar cells
Written by (author): Ing. Michal Granec
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:
Ing. Martin Vančo
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Elektrické vozidlo so solárnymi článkami
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektrického vozidla poháňaného prevažne solárnymi článkami. Spomenuté sú technické ustanovenia dané medzinárodným organizátorom pretekov solárnych vozidiel. Uvažuje sa s viacerými možnosťami vyhotovenia, no výsledná podoba je konkrétna a zhodnotená ako tá najvhodnejšia. Pri vytváraní jednotlivých komponentov sa pracuje v programovom prostredí CATIA a v menšej miere, konkrétne pre návrh a výber rámovej konštrukcie sa využíva program ANSYS. Program ANSYS pracuje metódou MKP, ktorá je v práci z časti popísaná. Spomenuté sú aj isté výrobné procesy pri zhotovovaní reálneho modelu a teoretické popisy hlavných častí vozidla. Cieľom je však návrh elektrického vozidla, ktoré je predurčené na športové účely. Výsledkom práce je grafická dokumentácia jednotlivých hlavných častí vozidla a ich stručný popis.
Key words:
solárne články , rámová konštrukcia, elektromotor

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited