29. 1. 2020  17:56 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identifikačné číslo: 3691
Univerzitný e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Predná náprava Formuly Student
Autor: Ing. Ľubomír Matejko
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ján Danko, PhD.
Oponent:Ing. Michal Pavlov
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Predná náprava Formuly Student
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na návrh prednej riadenej napravy Formuly Student. Prvá kapitola všeobecne pojednáva o nápravách a o faktoroch, ktoré vplývajú na vlastnosti naprav. Druha kapitola je zameraná na analýzu možných konštrukčných riešení na základe technických obmedzení, ktoré stanovuje organizácia SAE. V nasledujúcej kapitole je navrhnutá cela predná náprava, vrátane systému riadenia, systému pruženia a tlmenia a systému uloženia kolesa. Posledná kapitola je venovaná hmotnostnej optimalizácii navrhovanej nápravy, pevnostným analýzam. Súčasťou kapitoly je aj porovnanie hmotnosti nápravy minuloročného monopostu s navrhovaným. K práci je priložený zostavný výkres nápravy a výrobne výkresy niektorých komponentov.
Kľúčové slová:Formula Student, Zavesenie, Adams

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene