Oct 26, 2020   8:49 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson
     
Projects     
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Front Suspension of Formula Student
Written by (author): Ing. Ľubomír Matejko
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Michal Pavlov
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Predná náprava Formuly Student
Summary:
Diplomová práca je zameraná na návrh prednej riadenej napravy Formuly Student. Prvá kapitola všeobecne pojednáva o nápravách a o faktoroch, ktoré vplývajú na vlastnosti naprav. Druha kapitola je zameraná na analýzu možných konštrukčných riešení na základe technických obmedzení, ktoré stanovuje organizácia SAE. V nasledujúcej kapitole je navrhnutá cela predná náprava, vrátane systému riadenia, systému pruženia a tlmenia a systému uloženia kolesa. Posledná kapitola je venovaná hmotnostnej optimalizácii navrhovanej nápravy, pevnostným analýzam. Súčasťou kapitoly je aj porovnanie hmotnosti nápravy minuloročného monopostu s navrhovaným. K práci je priložený zostavný výkres nápravy a výrobne výkresy niektorých komponentov.
Key words:Formula Student, Zavesenie, Adams

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited