Dec 14, 2019   1:31 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:THE CHASSIS OF ELECTRIC VEHICLE ŠKODA E-CAR ELEMENT
Written by (author): Ing. Martin Domjen
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vančo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podvozok elektromobilu Škoda E-Car ELEMENT
Summary:V mojej diplomovej práci som sa venoval koncepčnému návrhu podvozkového mechanizmu a rámu pre malý mestský elektromobil. Vychádzal som z porovnania elektromobilov ponúkaných v súčasnosti na trhu. Následne som rozpracoval jednotlivé technické riešenia na základe vykonanej analýzy súčasných malých mestských elektromobilov. Ďalej som v programe Catia V5 vykonal pevnostnú analýzu pomocou metódy konečných prvkov pričom som zisťoval celkovú torznú tuhosť rámu, celkovú ohybovú tuhosť rámu a ohybovú tuhosť rámu na jednotlivých úsekoch rámu vozidla.
Key words:koncepčný návrh, malý mestský elektromobil, zavesenie, riadenie, brzdy, pruženie, tlmenie, rám

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited