Mar 29, 2020   11:44 a.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of Škoda E-Car Kite chassis
Written by (author): Ing. Marek Blaho
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh rámu vozidla Škoda E-Car KITE
Summary:Práca sa zameriava na návrh rámu malého mestského elektromobilu v spolupráci s Ústavom dizajnu na Fakulte Architektúry STU v Bratislave. V práci je podrobne vysvetlená problematika spojená s návrhom rámu a aspekty, ktoré tento návrh ovplyvňujú. Ďalšou časťou je podbrobné overenie navrhnutého rámu sériou skúšok a nakoniec aj navrhované konštrukčné riešenia vybraných častí. Súčasťou práce je výkresová dokumentácia navrhnutého rámu.
Key words:elektromobil, rám, crash test

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited