18. 1. 2020  3:40 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Identifikačné číslo: 378
Univerzitný e-mail: viera.joklova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Záhorská Bystrica – Ul. Československých tankistov
Autor: Bc. Nikolas Klimčák
Pracovisko: Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Záhorská Bystrica – Ul. Československých tankistov
Abstrakt:Kedysi obec, dnes mestská časť hlavného mesta Bratislava. Záhorská bystrica prešla počas od čias prvej písomnej zmienky v roku 1314 mnohými zmenami. Jej ústrednou časťou a hlavným formovacím aspektom však bol potok, ktorý svojím korytom vytvoril ulicu Československých tankistov. Ulica má v súčasnosti mierne fádny charakter. Jej atraktivite takisto nepridáva neudržiavaná zeleň a parkovacie plochy. Ulica taktiež križuje dôležité dopravné uzly a ústi pri obchodnom dome. Mojou hlavnou úlohou bakalárskej práce je vytvorenie bezpečného prepojenia turizmu či už cyklistického, alebo pešieho charakteru či už z Moravy alebo Bratislavy do blízkej oblasti Malých Karpatom. Taktiež sa svojou bakalárskou prácou pokúsim vytvoriť príjemné pobytové prostredie pre návštevníkov, ale predovšetkým domácich obyvateľov. Mojím zámerom je aj vylúčenie statickej dopravy z ulice a prinútenie obyvateľov aby využívali na parkovanie vlastné parcely. Dávam do popredia pešie ťahy a zelené plochy. Taktiež osom sa rozhodol ukľudniť dopravu od kostola po floriánske námestie, ktoré by malo slúžiť ako zjazdný chodník. Doprava bude ukľudnená taktiež pri obchodnom dome Tesco, kde bude vytvorené menšie námestie, ktoré bude využívané predovšetkým ako kľudový pobytový priestor, alebo trhové miesto. Pred námestím sa nachádza ovocná alej, ktorá svojou farebnou škálou naprieč ročnými obdobiami spestrí charakter ulice.
Kľúčové slová:Ulica Československých Tankistov, Záhorská Bystrica, renovácia, cyklotrasa, ovocná alej

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene