20. 11. 2019  20:50 Félix
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikační číslo: 38280
Univerzitní e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výrobkov
Autor: Ing. Roland Rendek
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Peter Gogola, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výrobkov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na štúdium vplyvu parametrov metódy FDM na mechanické vlastnosti výrobkov. Prvá kapitola opisuje princíp a technologické parametre metódy, výhody a nevýhody a je analyzovaný súčasný stav problematiky. Druhá kapitola sa zaoberá voľbou vhodných skúšobných telies a skúšobných zariadení a výrobou vzoriek. Tretia kapitola sumarizuje výsledky zo skúšok vykonaných na vzorkách a sú vytvorené závislosti pevnosti od vybraných technologických parametrov. Štvrtá kapitola využíva získané výsledky a tie sú použité pri výrobe konkrétnych súčiastok. Súčiastky boli vyrobené tak, aby sa dala porovnať výroba s cieľom maximálnej pevnosti a výroba s cieľom minimálneho času výroby. Piata kapitola pridáva ekonomický faktor, ktorý je pri výrobe kľúčový. Hodnotí, aké nastavenie výrobného procesu je najvýhodnejšie z pohľadu mechanických vlastností a z pohľadu času výroby. Z výsledkov vyplýva, že výhodnejšie je nastaviť výrobu tak, aby bol čas výroby minimálny a tým dosiahnuť maximálny zisk.
Klíčová slova:metóda FDM, Fused Deposition Modeling, technologické parametre, mechanické vlastnosti, aditívna výroba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně