Apr 5, 2020   5:35 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring of the radiation situation in the selected region
Written by (author): Ing. Alexandra Ludrovanová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie radiačnej situácie vo vybranom regióne
Summary:Táto práca sa zaoberá monitorovaním radiačnej situácie na území okresu Veľký Krtíš. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo získať informácie o radiačných monitorovacích systémoch na území Slovenskej republiky a zhodnotiť radiačnú situáciu a zistiť zabezpečenie obyvateľstva prostriedkami individuálnej ochrany vo vybranom regióne. Práca je rozdelená na šesť kapitol. V prvých dvoch kapitolách popíšem teoretické poznatky o rádioaktivite a o rádioaktívnych látok. V tretej kapitole charakterizujem radiačnú monitorovaciu sieť na Slovensku. V štvrtej kapitole predstavujem monitorovací systém civilnej ochrany -- obvodný úrad zabezpečuje a riadi tri monitorovacie systémy: kontinuálne radiačné monitorovanie, periodické merania na vopred stanovených meracích bodoch a gamaspektrometrické meranie vzoriek pôd. Piata kapitola je zameraná na protiradiačné opatrenia a na ochranu obyvateľstva. V práci sú uvedené prostriedky individuálnej ochrany a percentá zabezpečenia obyvateľstva v okrese tými prostriedkami. Následne v poslednej kapitole zhodnotím radiačnú situáciu v regióne.
Key words:rádioaktívne látky, radiačná ochrana, rádioaktivita, rádionuklidy, radiačné monitorovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited