Mar 28, 2020   7:50 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The examination of the waste water cleaner's cleaning ability based on the selected analysis.
Written by (author): Ing. Miroslav Danko
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie čistiacej schopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz
Summary:V prvej časti práce sa nachádza popis znečistenia, čisteného v čistiarňach komunálnych odpadových vôd, najbežnejšie spôsoby, používané na jeho odstránenie, stručný popis čistiarne odpadových vôd Nové Zámky. V druhej časti je popis metód chemickej a elektrochemickej analýzy vody, stručný popis polarografických a voltametrických metód. V tretej časti sú popísané vlastnosti vybraných látok, limitné hodnoty týchto látok v odpadovej, povrchovej a pitnej vode, analýza týchto látok v odobraných vzorkách odpadovej vody a výsledky analýzy. V štvrtej časti je posúdenie výsledkov analýzy.
Key words:Odpadová voda, chemická analýza vody, polarografia a voltametria., čistiarne odpadových vôd, ťažké kovy


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited