Apr 5, 2020   6:48 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Inherentn safety near the historical accident
Written by (author): Ing. Monika Čížeková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inherentná bezpečnosť pri historických nehodách
Summary:Moja diplomová práca sa zaoberá témou inherentnej bezpečnosti pri historických nehodách. V prípade týchto historických nehôd ide o závažnú priemyselnú haváriu v Bhopále a priemyselnú haváriu vo Flixborough. Na základe získaných informácií som urobila analýzu nebezpečenstiev, na základe ktorej som navrhla bežné doporučenia a bezpečnejšie inherentné riešenia. V úvode do diplomovej práce sú uvedené možné následky závažných priemyselných havárií. V prvej kapitole som spracovala teoretickú časť súvisiacu s analýzou rizík, v podkapitolách som sa zamerala na ľudský faktor a metódy analýzy rizík. V druhej kapitole je spracovaná teoretická problematika súvisiaca s inherentnou bezpečnosťou ako metódy na zvyšovanie bezpečnosti systémov. V tretej kapitole som podrobne popísala haváriu v Bhopále a vo Flixborough. V štvrtej kapitole na základe popisu výroby a neskoršej havárie som analyzovala riziká, na základe ktorých som navrhla doporučenia a inherentné bezpečnejšie riešenia. V piatej kapitole som zhodnotila inherentnú bezpečnosť. V závere som zhrnula celý obsah diplomovej práce.
Key words:analýza, riziko, inherentná bezpečnosť


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited