7. 4. 2020  16:12 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikační číslo: 38282
Univerzitní e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
Autor: Ing. Tünde Halászová
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:Ing. Tibor Jókai
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
Abstrakt:Práca sa zaoberá kolaudačným konaním nákupného strediska FAMILY CENTER Dunajská Streda. V praktickej časti je napísané aké nedostatky boli definované na stavbe, ktoré nespĺňali požiadavky platných predpisov. V prvej časti práce sú zákonné povinnosti a požiadavky na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Stručne popísaná stavba dáva informácie o dispozičných riešeniach a o iných údajoch jednotlivých obchodov. V praktickej časti sú definované nedostatky ktoré boli nájdené počas predkolaudačného konania. Následne boli analyzované odstránené a neodstránené nedostatky. Grafické znázornenie uľahčujú sumarizáciu týchto údajov. Výsledok diplomovej práce je kompletná dokumentácia o nájdených, odstránených a o novovzniknutých nedostatkov v kolaudačnom konaní a po vydávaní kolaudačného súhlasu.
Klíčová slova:kolaudácia, bezpečnosť, nedostatky

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně