Feb 21, 2020   8:12 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety requests during building inspection
Written by (author): Ing. Tünde Halászová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Tibor Jókai
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
Summary:Práca sa zaoberá kolaudačným konaním nákupného strediska FAMILY CENTER Dunajská Streda. V praktickej časti je napísané aké nedostatky boli definované na stavbe, ktoré nespĺňali požiadavky platných predpisov. V prvej časti práce sú zákonné povinnosti a požiadavky na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Stručne popísaná stavba dáva informácie o dispozičných riešeniach a o iných údajoch jednotlivých obchodov. V praktickej časti sú definované nedostatky ktoré boli nájdené počas predkolaudačného konania. Následne boli analyzované odstránené a neodstránené nedostatky. Grafické znázornenie uľahčujú sumarizáciu týchto údajov. Výsledok diplomovej práce je kompletná dokumentácia o nájdených, odstránených a o novovzniknutých nedostatkov v kolaudačnom konaní a po vydávaní kolaudačného súhlasu.
Key words:kolaudácia, bezpečnosť, nedostatky

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited