28. 3. 2020  15:25 Soňa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikační číslo: 38282
Univerzitní e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
Autor: Ing. Vladimír Doktor
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:Ing. Martina Buštorová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
Abstrakt:Bakalárska práca "Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie" sa zaoberá problematikou ľudského faktora v pracovnom procese. Kapitola I obsahuje definície ľudského faktora a ľudskej chyby, ktoré sú základom pre moju prácu. Kapitola II zahŕňa klasifikáciu a analýzu ľudských chýb a ich zaraďuje ich do kategórii a tried. Kapitola III popisuje vplyv ergonómie na ľudský faktor. Kapitola IV sa zaoberá elimináciu chýb a to popísaním pracovného prostredia. Kapitola V opisuje haváriu jadrovej elektrárne Černobyl a jej vplyv na človeka a okolie. Posledná kapitola obsahuje zhrnutie problematiky ľudského faktora a opisuje dôležitosť jeho odstránenia ako zdroja ohrozenia.
Klíčová slova:ľudský faktor, ľudská chyba, príčiny, eliminácia, dôsledky

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně