May 29, 2020   7:43 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Identification number: 38284
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

     
          Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Functional Properties of Dietary Fiber
Written by (author):
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. František Kreps, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Funkčné vlastnosti potravinovej vlákniny
Summary:
Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo definovať funkčné vlastnosti potravinovej vlákniny a podmienok, ktoré ich ovplyvňujú. Táto bakalárska práca je rozdelená na dve kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na definovanie funkčných vlastností ako sú hydratačné, penotvorné, emulgačné vlastnosti, schopnosť viazať tuk a ostatné funkčné vlastnosti. Druhá kapitola je zameraná na spracovanie vlákniny. Hovorí o vplyve spracovania na funkčné vlastnosti rôznych vlákninových preparátov. Úpravou vlákninových preparátov sa mení ich funkčnosť a zvyšuje sa obsah vlákniny v potravinách. Rôzne typy spracovania vlákniny majú rozličný vplyv na fyzikálno-chemické vlastnosti vlákninového preparátu a ovplyvňujú jeho využitie v potravinárskom priemysle.
Key words:
potravinová vláknina, funkčné vlastnosti potravinovej vlákniny, spracovanie vlákniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited