6. 4. 2020  15:17 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identifikační číslo: 38288
Univerzitní e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Testy dobrej zhody efektívne
Autor: Ing. Lenka Hulalová
Pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Oponent:Ing. Michal Dibala
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Testy dobrej zhody efektívne
Abstrakt:V mojej diplomovej práci som sa venovala testom dobrej zhody. Práca je rozdelená do 6 kapitol. Na začiatku sa venujem základným rozdelením pravdepodobnosti a testom dobrej zhody. V piatej kapitole je definovaná kopula a základné parametrické kopule. V šiestej kapitole je opísaný postup bootstrap metódy na výpočet p-value. Keďže pre väčšinu testov nie je známe rozdelenie pravdepodobnosti. Mojou úlohou bolo vytvori program, ktorý by vypočítal hodnotu p-value pre neznáme rozdelenie testovacej štatistiky ako sú kopule. Kvôli efektivite je tento program zparalerizovaný. Program je napísaný v softvéri Mathematica, obrázky kopúl sú tiež z Mathematici.
Klíčová slova:kopula, testy dobrej zhody, rozdelenie pravdepodobnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně